• Melaporkan 32 tajuk dalam 5 jenis penyelidikan
  • Melibatkan 41 orang mentor dan 146 orang mentee
  • Diterbitkan dalam Bulan Oktober 2011
  • Dijilidkan dalam 3 Buku -- Buku 1 - Sipnosis; Buku 2 - Penyeldidikan Tindakan; Korelasi; Peniliaian; Buku 3 - Diskriptif
  • Boleh dibeli, harga: Buku 1 + 2 atau Buku 1 +3 ---RM30; Buku 1,2 +3 ---RM50

Latest news

shspenyelidikan, 30.10: Taklimat Kolokium Kohort 3 0