JADUAL PERANCANGAN 

 

PENYELIDIKAN TINGKATAN  ENAM 2009 / 2010

SMK SACRED HEART SIBU

 

Bil

Tarikh  / Tempat

Aktiviti

Catatan

1

06.01.2010

( Rabu )

Penyediaan Kertas Kerja : Penyelidikan Tingkatan Enam 2009 / 2010 SMK Sacred Heart

 

2

13.01.2010 ( Rabu )

2 – 4 ptg Dewan

Bengkel & Taklimat :

-       Pengenalan Projek Penyelidikan

-       Pengenalan Mentor dan mentee

 

3

20.01.2010 ( Rabu )

2-4 ptg ,

Bengkel & Taklimat :

-       Perbincangan kumpulan : Pemilihan Tajuk

 

4

27.01.2010 ( Rabu )

2 -4 ptg

 

Bengkel :

-       Pemilihan Tajuk / Penentuan Tajuk dan lima bahagian penyelidikan

-       Pengagihan Tugas / Tanggungjawab Dalam kumpulan

Perbincangan Maklumat / Literature Review / bacaan

 

5

10.02.2010  ( Rabu )2-4 ptg

 

Bengkel :

-       Persediaan soalan Maklum Balas

-       Jadual Pengumpulan data  @ maklumat

 

6

12.03.2010 ( Jumaat ) 2-4 ptg  Dewan

Bengkel :

-       Pengenalan SPSS ( Ujian T ) 

-       Penggunaan SPSS

-       Aplikasi SPSS

 

7

24.03.2010 ( Rabu )

 2-4 ptg

Bengkel :

-       Penyediaan Laporan Penyelidikan : penulisan pengenalan & methodologi

-       Perbincangan kumpulan

 

8

31.03.2010

( Rabu ) 2 -4 ptg

Bengkel :

-       Penulisan : Analisa Data & Kesimpulan Data

-       Perbincangan kumpulan

 

9

07.04.2010

( Rabu ) 2-4 ptg

Bengkel ;

-       Penulisan Sorotan Kajian

-       Perbincangan Kumpulan

 

10

21.04.2010 (  Rabu ) 2-4 ptg

Bengkel :

-       Penulisan Kesimpulan : “ Power point presentation “

 

11

06.05.2010

( Khamis )  3 30 ptg

Bilik Wawasan

Mesyuarat : Jawatankuasa Persidangan Kajian Tindakan Guru Dan Penyelidikan Tingkatan Enam SMK Sacred Heart, Sibu I

-       Kolokium Penyelidikan Tingkatan Enam

-       Sidang Kajian Tindakan Guru

-       Pelancaran “ Wacana Pendidik “ & “ Bicara Penyelidik Muda “

 

12

13.05.2010

( Rabu ) 2-4 ptg

Bengkel :

-       Pemurnian Laporan Penyelidikan

-       Perbincangan Kumpulan 

 

13

20.05.2010 ( Rabu )

2-4 ptg

Bengkel ;

-       Perbincangan kumpulan terakhir laporan penyelidikan .

-       Penghantaran laporan yang siap.

-       Persediaan Kolokium Tingkatan Enam

-       Agihan Tugas

-       Persediaan Pembentangan Kolokium

-       Persediaan “ Power Point “

 

14

25.06.2010 ( Jumaat ) 2-5 ptg

Kolokium Penyelidikan  :

Pertandingan Kolokium / Pemilihan Kumpulan Terbaik Dalam Bilik , Kumpulan Terbaik Keseluruhan )

Pertandingan terpaksa ditangguhkan kerana kurang tenaga pakar penghakiman .

15

 

07.07.2010

( Rabu ) 07 00 Perayaan Hari Guru SMK Sacred Heart, Sibu

-       Pelancaran “ Bicara Penyelidik Muda ISMK Sacred Heart , Sibu “

-       Penyampaian Hadiah Kemenangan Dan Sijil Penghargaan dan Penyertaan

 

 

Disediakan oleh ,

 

 

 

 

 

 

-------------------------------

( TEH TIK SENG )

Penyelaras

Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 / 2011

SMK Sacred Heart , Sibu

 

Tarikh :  06.01.2010

JADUAL PERANCANGAN 

 

PENYELIDIKAN TINGKATAN  ENAM 2010 / 2011

SMK SACRED HEART SIBU

 

Bil

Tarikh  / Tempat

Aktiviti

Catatan

1

18.08.2010

( Rabu )

Penyediaan Kertas Kerja : Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 / 2011 SMK Sacred Heart

Telah diluluskan pada 18.08.2010 .

2

25.08.2010 ( Rabu )

2 – 4 ptg Dewan

Bengkel & Taklimat :

-       Pengenalan Projek Penyelidikan

-       Pengenalan Mentor dan mentee

 

3

22.09.2010 ( Rabu )

2-4 ptg , Dewan

Bengkel & Taklimat :

-       Penilaian projek penyelidikan

 

4

29.09.2010 ( Rabu )2 -4 ptg

 

Bengkel :

-       Pemilihan Tajuk / Penentuan Tajuk dan lima bahagian penyelidikan

-       Pengagihan Tugas / Tanggungjawab Dalam kumpulan

Perbincangan Maklumat / Literature Review / bacaan

 

5

06.10.2010  ( Rabu )2-4 ptg

 

Bengkel :

-       Persediaan soalan Maklum Balas

-       Jadual Pengumpulan data  @ maklumat

 

6

13.10.2010 ( Rabu ) 2-4 ptg  Dewan

Bengkel :

-       Pengenalan SPSS ( Ujian T ) 

-       Penggunaan SPSS

-       Aplikasi SPSS

 

7

20.10.2010 ( Rabu )

 2-4 ptg

Bengkel :

-       Penyediaan Laporan Penyelidikan

-       Perbincangan kumpulan

 

8

27.10.2010 ( Rabu )

2-4 ptg

Bengkel :

-       Pemurnian Laporan Penyelidikan

-       Perbincangan Kumpulan 

 

9

12.01.2011 ( Rabu )

2-4 ptg

Bengkel ;

-       Perbincangan kumpulan terakhir laporan penyelidikan .

-       Penghantaran laporan yang siap.

 

10

19.01.2011 ( Rabu )

2-4 ptg Dewan

Penghakiman laporan penyelidikan : Pertandingan Laporan Penyelidikan Terbaik. ( Antara Kumpulan Besar, Dalam Kumpulan Besar, Antara Semua Kumpulan )

 

11

19.01.2011 ( Rabu )

2-4 ptg Dewan

Bengkel ;

-       Persediaan Kolokium Tingkatan Enam

-       Agihan Tugas

-       Persediaan Pembentangan Kolokium

-       Persediaan “ Power Point “

 

12

28.01.2011 ( Jumaat ) 2-5 ptg

Kolokium Penyelidikan  :

Pertandingan Kolokium / Pemilihan Kumpulan Terbaik Dalam Bilik , Kumpulan Terbaik Keseluruhan )

 

13

 

Hari yang berkat !

-       Pelancaran “ Bicara Penyelidik Muda II SMK Sacred Heart , Sibu “

-       Penyampaian Hadiah Kemenangan Dan Sijil Penghargaan dan Penyertaan

-        

 

Disediakan oleh ,

 

 

 

 

 

 

-------------------------------

( TEH TIK SENG )

Penyelaras

Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 / 2011

SMK Sacred Heart , Sibu

 

Tarikh :  08.08.2010

Latest news

shspenyelidikan, 30.10: Taklimat Kolokium Kohort 3 0