Laporan Tahunan 2011

Visi:

Pelajar Tingkatan Enam SMK Sacred Heart menjadi penyelidik yang berkaliber, berintelek, liberal, efektif dan berkemahiran tinngi dalam teknologi maklumat.

Misi:

Membantu pelajar Tingkatan Enam melaksanakan penyelidikan secara mendalam dan menyeluruh demi menghasilkan kajian yang bermutu dan berkualiti dengan penggunaan kemudahan teknologi maklumat supaya kolokium yang terbaik dapat dipersembahkan.

AJK 2011/2012

Guru Penasihat  : En Yek Siew King, Cik Wong Nyiik Yien

Pengerusi :Michael Tiong Yong Ming(L6A4)

Naib Pengerusi  : Sharon Lau Hui(L6S1),   Kiing Kiu How(L6S3)

Setiausaha          :David Ting Szu Kwong(L6S3)

Timbalan Setiausaha:Chiew Hui Min(L6A4),  Ting Sing Fui(L6S2)

Bendahari : John Lau Kim Ang(L6A3),

Timbalan Bendahari:Kelvin Ling Sheng Siang(L6S2), Elvin Wong Dek Yiong(L6S1)

AJK Papan Notis        : Chieng Siew Ngiik(L6A1),Yeo Ming Hui(L6A1)

AJK Penerbitan :Tracy Telajan(L6A5),  Audrey Sunta(L6A5)

Penolong Webmaster: Law Ru Kui(L6A3)

Persiapan Perjumpaan:Loi Hui Fong(L6A2),  Ling Chei Chung(L6A2)

Aktiviti Tahunan 2010/2011:

Bil

Tarikh

Aktiviti

1

12/1

Persediaan kolokium

2

26/1

Kolokium Penyelidikan T6 atas

3

9/2

Rancangan 2011

4

23/2

Topik 1 dan Topik 2

5

2/3

Topik 3 dan Topik 4

6

9/3

Perbincangan (Lengkapkan Bab 1)

7

23/3

Topik 5 dan Topik 6

8

6/4

Perbincangan (Lengkapkan Bab 2)

9

13/4

Topik 7 dan Topik 8

10

27/4

Perbincangan (Lengkapkan Bab 3)

11

27/4-3/5

Perbincangan

(Persediaan kolokium proposal)

12

4/5

Kolokium proposal T6 Bawah

13

5/5-17/5

Perbincangan (Perubahan, persediaan dan penyelidikan)

14

18/5

Hantar Proposal ‘Hard Copy’

15

27/5

Jilidan Proposal

16

15/6

Pengenalan Topik 1-8

17

13/6-30/6

Pengumpulan data

18

22/6

Topik 9 Penganalisan data

19

29/6

Topik 10 dan Topik 11

20

6/7,13/7

Bengkel  SPSS

21

6/7-30/7

Perbincangan

(Analisis dan Interpretasi data)

22

3/8

Topik 12

23

4/8-5/9

Perbincangan

(Rujukan dan Lampiran)

24

6/9

Bacaan Draf terakhir

25

7/9

Cetakan Laporan Terakhir

26

9/9

Hantaran Laporan Lengkap

27

14/9

Bengkel Pemarkahan

28

15/9

Pemarkahan Penulisan Mula

29

29/10

Pemarkahan Penulisan Tamat

30

1/11

E-penalaian KK

31

9/11

Perjumpaan AM

32

10/11-31/12

Perbincangan (Pembetulan dan Permurnian Penulisan)

33

Jan 2012

Persediaan Kolokium

34

Feb 2012

Kolokium

  

Latest news

shspenyelidikan, 30.10: Taklimat Kolokium Kohort 3 0