YFB 3102 SMK SACRED HEART , 96007 SIBU

 

MINIT CURAI ( 1 )

 

Kepada                        :           Pengetua

Daripada                     :           Penyelaras Projek Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 & 2011

Salinan kepada           :

Perkara                       :           Bengkel & Taklimat :                 

Pengenalan Projek Penyelidikan    & Pengenalan Mentor dan mentee

Tarikh                          :           25.08.2010  ( Rabu ) 

Tempat                        :           Dewan Sekolah SMK Sacred Heart , Sibu

Rujukan Fail                :

 

 

  1. Latar Belakang Mesyuarat / Taklimat :

 

1.1     Taklimat telah dianjurkan oleh AJK Projek Penyelidikan Tingkatan Enam Sesi 2010 / 2011 dan dihadiri oleh semua guru Tingkatan Enam ( 46 ) , 60 pelajar Sains dan 95 pelajar Sastera Tingkatan Enam Rendah.

 

1.2     Taklimat telah dilaksanakan mengikut ketetapan berikut :

Tarikh : 25.08.2010 ( Rabu )

Tempat : Dewan Sekolah

Pengerusi :                                 En Liong Shou Chuan (  pengetua )

Penyelaras :                               En Teh Tik Seng ( GC )

Penolong Penyelaras I :             En Yek Siew King

Penolong Penyelaras II :            Pn Tay Poh Yeng

Setiausaha :                               Cik Wong Nyiik Yien ( GC )

Penolong Setiausaha :   Pn Linda Yip Soon Liang

 

1.3     Tujuan Taklimat diadakan untuk :

1.3.1      Pengenalan projek penyelidikan Tingkatan Enam .

1.3.2      Meneliti contoh penyelidikan .

1.3.3      Pengenalan antara mentee dan mentor.

 

1.4     Maklum balas taklimat ini : - Pengurusan tempat duduk perlu dipertingkatkan lagi.

 

1.5     Cadangan :         - Semua mentor & mentee perlu hadir lebih awal.

                           - Semua mentee perlu bersedia dari semua aspek ( Mental & Fizikal )

 

  1. Taklimat dan pengenalan mentor & mentee tamat pada 16 00.                                  

 

 

Disediakan oleh :

 

 

 

 

-----------------------------

( TEH TIK SENG )

Penyelaras Projek Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 / 2011                                                                           

SMK Sacred Heart, Sibu , Sarawak.

 

YFB 3102 SMK SACRED HEART , 96007 SIBU

 

MINIT CURAI   ( 2 )

 

Kepada                        :           Pengetua

Daripada                     :           Penyelaras Projek Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 & 2011

Salinan kepada           :

Perkara                       :           Bengkel & Taklimat :                 

                                                Penilaian  Projek Penyelidikan  & Pemilihan Tajuk Penyelidikan                                                    

Tarikh                          :           22.09.2010  ( Selasa )

Tempat                        :           Dewan Sekolah SMK Sacred Heart , Sibu

Rujukan Fail                :

 

 

  1. Latar Belakang Mesyuarat / Taklimat :

 

1.1     Taklimat telah dianjurkan oleh AJK Projek Penyelidikan Tingkatan Enam Sesi 2010 / 2011 dan dihadiri oleh semua guru Tingkatan Enam ( 46 ) , 60 pelajar Sains dan 95 pelajar Sastera Tingkatan Enam Rendah.

 

1.2     Taklimat telah dilaksanakan mengikut ketetapan berikut :

Tarikh : 21.09.2010 ( Rabu )

Tempat : Dewan Sekolah

Pengerusi :                                 En Liong Shou Chuan (  pengetua )

Penyelaras :                               En Teh Tik Seng ( GC )

Penolong Penyelaras I :             En Yek Siew King

Penolong Penyelaras II :            Pn Tay Poh Yeng

Setiausaha :                               Cik Wong Nyiik Yien ( GC )

Penolong Setiausaha :   Pn Linda Yip Soon Liang

 

1.3     Tujuan Taklimat diadakan untuk :

1.3.1      Pengenalan kriteria penilaian projek penyelidikan Tingkatan Enam .

1.3.2      Meneliti contoh penyelidikan dan perbincangan  .

1.3.3      Pemilihan tajuk penyelidikan .

 

1.4     Maklum balas taklimat ini : - Taklimat telah dijalankan dengan lancar dan bahan cetakan telah diedarkan untuk rujukan semua peserta.

 

1.5     Cadangan :         - Bahan edaran seboleh-bolehnya dalam Bahasa Malaysia.

  

 

  1. Taklimat dan perbincangan mentor & mentee tamat pada 16 00.                                  

 

 

Disediakan oleh :

 

 

 

 

-----------------------------

( TEH TIK SENG )

Penyelaras Projek Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 / 2011                                                                           

SMK Sacred Heart, Sibu , Sarawak.

YFB 3102 SMK SACRED HEART , 96007 SIBU

 

MINIT CURAI  ( 3 )

 

Kepada                        :           Pengetua

Daripada                     :           Penyelaras Projek Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 & 2011

Salinan kepada           :

Perkara                       :           Bengkel & Taklimat :                 

                                                Persediaan Soalan Maklum Balas & Jadual  Projek  Penyelidikan                                                    

Tarikh                          :           06.10..2010  ( Selasa )

Tempat                        :           Dewan Sekolah SMK Sacred Heart , Sibu

Rujukan Fail                :

 

 

  1. Latar Belakang Mesyuarat / Taklimat :

 

1.1     Taklimat telah dianjurkan oleh AJK Projek Penyelidikan Tingkatan Enam Sesi 2010 / 2011 dan dihadiri oleh semua guru Tingkatan Enam ( 46 ) , 60 pelajar Sains dan 95 pelajar Sastera Tingkatan Enam Rendah.

 

1.2     Taklimat telah dilaksanakan mengikut ketetapan berikut :

Tarikh : 06.10.2010 ( Selasa  )

Tempat : Dewan Sekolah

Pengerusi :                                 En Liong Shou Chuan (  pengetua )

Penyelaras :                               En Teh Tik Seng ( GC )

Penolong Penyelaras I :             En Yek Siew King

Penolong Penyelaras II :            Pn Tay Poh Yeng

Setiausaha :                               Cik Wong Nyiik Yien ( GC )

Penolong Setiausaha :               Pn Linda Yip Soon Liang

 

1.3     Tujuan Taklimat diadakan untuk :

1.3.1      Menyediakan semua soalan maklum balas dan jadual pelaksanaan penyelidikan.

1.3.2      Mengaihkan tugas .

1.3.3      Pemilihan bahan-bahan dan perbincangan kumpulan.

 

1.4     Maklum balas taklimat ini : - Taklimat telah dijalankan dengan lancar dan semua kumpulan telah bersedia untuk melakukan penyelidikan dan temubual.

 

1.5     Cadangan :         -

  

 

  1. Taklimat dan perbincangan mentor & mentee tamat pada 16 00.                                   

 

 

Disediakan oleh :

 

 

 

 

-----------------------------

( TEH TIK SENG )

Penyelaras Projek Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 / 2011                                                                           

SMK Sacred Heart, Sibu , Sarawak.

YFB 3102 SMK SACRED HEART , 96007 SIBU

 

MINIT CURAI ( 4 )

 

Kepada                        :           Pengetua

Daripada                     :           Penyelaras Projek Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 & 2011

Salinan kepada           :

Perkara                       :           Bengkel & Taklimat :                 

                                                Persediaan Soalan Maklum Balas & Jadual  Projek  Penyelidikan                                                    

Tarikh                          :           20.10..2010  ( Rabu )

Tempat                        :           Dewan Sekolah SMK Sacred Heart , Sibu

Rujukan Fail                :

 

 

  1. Latar Belakang Mesyuarat / Taklimat :

 

1.1     Taklimat telah dianjurkan oleh AJK Projek Penyelidikan Tingkatan Enam Sesi 2010 / 2011 dan dihadiri oleh semua guru Tingkatan Enam ( 46 ) , 60 pelajar Sains dan 95 pelajar Sastera Tingkatan Enam Rendah.

 

1.2     Taklimat telah dilaksanakan mengikut ketetapan berikut :

Tarikh : 2010.2010 ( Rabu  )  [ gabungan 13.10.2010 & 20.10.2010 ]

Tempat : Bilik Wawasan

Pengerusi :                                 En Liong Shou Chuan (  pengetua )

Penyelaras :                               En Teh Tik Seng ( GC )

Penolong Penyelaras I :             En Yek Siew King

Penolong Penyelaras II :            Pn Tay Poh Yeng

Setiausaha :                               Cik Wong Nyiik Yien ( GC )

Penolong Setiausaha :               Pn Linda Yip Soon Liang

 

1.3     Tujuan Taklimat diadakan untuk :

1.3.1      Pengenalan SPSS , bengkel SPSS , perbincangan data terkumpul dan aplikasi SPSS demi projek penyelidikan.

1.3.2      Perbincangan kumpulan.

 

1.4     Maklum balas taklimat ini : - Taklimat telah dijalankan dengan lancar dan semua mentor  telah bersedia untuk perbincangan SPSS untuk aplikasi data terkumpul . .

 

1.5     Cadangan : Semua mentor perlu pastikan semua mentee telah didedahkan dengan SPSS.

  

 

  1. Taklimat dan perbincangan mentor & mentee tamat pada 16 00.                                  

 

 

Disediakan oleh :

 

 

 

 

-----------------------------

( TEH TIK SENG )

Penyelaras Projek Penyelidikan Tingkatan Enam 2010 / 2011                                                                           

SMK Sacred Heart, Sibu , Sarawak.

Latest news

shspenyelidikan, 30.10: Taklimat Kolokium Kohort 3 0