Visi Kelab Penyelidikan

Kelab Penyelidikan akan melahirkan penyelidik pendididkan yangberke mahiran pada tahun 2011

 

MISI MPPK

Kelab Penyelidikan menyediakan pengajaran dan latihan yang dapat memperkembangkan potensi setiap individu dalam menjalankan penyelidikan pendidikan demi menambahkan pengetahuan baharu untuk merealisasikan visi dan misi sekolah

 

 

OBJEKTIF

Ò  Memenuhi keperluan/permintaan KPM

Ò  Menyediakan pelajar untuk pengajian tinggi

Ò  Memberi peluang Guru Akademik dan guru T6 menguasai kemahiran penyelidikan

Ò  Meningkatkan perkembangan profesional guru

Ò  Mengatasi masalah P&P guru/panitia/sekolah

Ò  Merapatkan perhubungan antara mentor/mentee; mentor/mentor

Ò  Meningkatkan kemahiran pengucapan awam pelajar dan guru

Ò  Menambah nilai Program Pasca SPM

Ò  Mewujudkan sekolah sebagai Organisasi Pembelajaran

Ò  Menggalakkan Pembelajaran Sumur Hidup

 

 

 

SYARAT-SYARAT KEAHLIAN

Semua ahli Tingkatan 6 adalah ahli Kelab Penyelidikan 

Latest news

shspenyelidikan, 30.10: Taklimat Kolokium Kohort 3 0