PSPTPO

 

(Kelab Penyelidikan TAHUN 2011)

 

 

Perancangan Strategik

(Tahun 2008 - 2012)

 

Perancangan Taktikal

(Tahun 2011)

Pelan Operasi

 

1.Program Latihan

Meningkatkan pengetahuan para penyelidk muda

 

  

 

 

 

 

1. Projek P&P

Nama projek :   P&P Penyelidikan

 

Objektif  :

1. Menambahkan pengetuhuan penyelidikan.

2. Mengukuhkan dasar utk menjalankan penyelidikan

 

Penetapan dasar : Penyelaras dan Mentor

 

Aktiviti : P&P dalam kelas

 

Pemantauan : Penyelars Pasukan

 

Bahan diperlukan: Buku Teks

Judul: Kaedah Penyelidikan Dan Panduan Penulisan (Esei, Proposal, Tesis)

Penyelengggara: Sulaiman Masri

Penerbit: Utusan Publishing & Distributors

Genre: Penulisan Akedemik

Mukasurat: 159  halaman

Cetakan Baru: 2005

Harga: RM19.70


 

 

 

 

 


Buku ini ditulis sebagai rujukan pelajar institusi pengajian tinggi dan sesiapa sahaja yang berhasrat atau diarahkan untuk menjalani penyelidikan yang diikuti dengan tugas menulis laporan ilmiah seperti esei, kertas kerja, kertas projek, proposal penyelidikan dan tesis.

 

Buku ini boleh dipinjam daripada Pusat Sumber Sekolah dan Pusat Sumber Guru.

 

 

 

1. P&P Penylidikan

Aktiviti : P&P Penylidikan

 

Tarikh pelaksanaan : Feb – Mei 2011

 

Pelaksana : Mentor sebagai penceramah di Kelas L6S1, L6S2, dan L6A1.  

 

Pelaksanaan :

v  P&P dijalankan dalam kelas ikut pasukan

v  Pasukan A: L6S1; Pasukan B: L6S2; Pasukan C: L6A1

v  Tentukan topik berminat sebelum menentukan hari dan waktu P&P

v  Rujuk kepada Jadual kelas dan peribadi untuk memilih waktu P&P

v  Pilih waktu yang penceramah tidak mengajar kelas lain untuk tujuan ini

v  Setiap penceramah perlu menjalankan P&P Penyelidikan 4 waktu untuk 1 topik; 2 waktu persembahan, dan 2 waktu perbincangan dan pembentangan kumpulan berdasarkan topik tersebut (tidak termasuk Perjumpaan Mentor Mentee).       

v  Penceramah tidak dibenarkan memilih waktu MUET kelas-kelas tersebut di atas untuk P&P Penyelidikan

v  Jika P&P Penyelidikan bercanggah dengan konsultasi penyelidikan, keutamaan diberi kepada P&P

v  Bahan perlu disediakan: Ringkasan Topik (untuk semua murid) dan/atau Fail Persembahan PowerPoint. Sila bagi sesalinan bahan tersebut kepada Ketua Pasukan (Hard dan soft copy), atau emel kpd siewking2010@gmail.com 

v  Sediakan salinan yang cukup untuk setiap kelas (A=40, B=40, C=30) Perlu mengaitkan topik yang diajar dengan topik yang lain, terutamanya yang telah diajar

v  Penceramah digalakkan membaca semua topik

v  Mentor yang mengajar topik yang sama digalakkan berbincang dan mengajar secara berpasukan (Team Teaching/Pengajaran Kolaboratif))

v  Pre-study boleh dijalankan jika perlu –sila berbincang dgn penyelaras

 

Indikator kejayaan :

Penyelidik muda lebih beryakinan dan bersemangat menjalankan penyelidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Strategik

(Tahun 2008 - 2012)

 

Perancangan Taktikal

(Tahun 2011)

Pelan Operasi

 

2.Program Penyelidikan

Mempekenalkan penyelidikan dan menjalankannya.

2. Projek Penyelidikan

Nama projek : Penyelidikan

Objektif :

Ò  Memenuhi keperluan/permintaan KPM

Ò  Menyediakan pelajar untuk pengajian tinggi

Ò  Memberi peluang Guru Akademik dan guru T6 menguasai kemahiran penyelidikan

Ò  Meningkatkan perkembangan profesional guru

Ò  Mengatasi masalah P&P guru/panitia/sekolah

Ò  Merapatkan perhubungan antara mentor/mentee; mentor/mentor

Ò  Meningkatkan kemahiran pengucapan awam pelajar dan guru

Ò  Menambah nilai Program Pasca SPM

Ò  Mewujudkan sekolah sebagai Organisasi Pembelajaran

Ò  Menggalakkan Pembelajaran Sumur Hidup

Penetapan dasar : Penyelaras Penyelidikan

 

2.Kempen Penyelidikan

Aktiviti :

1.      Pembentangan Laporan Penyelidikan

2.      Pemarkahan oleh Hakim

3.      Pembetulan/Permurnian Penulisan

4.      Komunikasi emel

5.      Mesyuarat Mentor

6.      Perjumpaan Umum

7.      P&P Kelas/Perbincangan Perancangan Awal

8.      P&P Kelas/Perbincangan tajuk dan definisi masalah

 

Tarikh pelaksanaan : Feb –Jun 2011

Pelaksana : Semua guru Tingkatan 6

Pelaksanaan :

1.      Rancangan Perjumpaan Mentor dan Mentee

2.      Penulisan Bab 1 – Ba 5

Indikator kejayaan :

1.      Pembentangn Proposal

2.      Penghantaran laporan penyelidikan

3.      Pembentangan laporan

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Strategik

(Tahun 2008 - 2012)

 

Perancangan Taktikal

(Tahun 2011)

Pelan Operasi

 

3.Program Konsultasi

Memastikan proses penyelidikan dijalan dengan lancarnya.  

3. Projek Konsultasi

Nama projek : Konsultasi

Objektif :

Ò  Memberi peluang Guru Akademik membimbing pelajar T6 dalam penyelidikan

Ò  Meningkatkan perkembangan profesional guru

Ò  Merapatkan perhubungan antara mentor/mentee; mentor/mentor

Ò  Meningkatkan kemahiran pengucapan awam pelajar dan guru

Ò  Mewujudkan sekolah sebagai Organisasi Pembelajaran

Ò  Menggalakkan Pembelajaran Sumur Hidup

Penetapan dasar : Penyelaras Penyelidikan

 

2.Kempen Penyelidikan

Aktiviti :

Ò  Mentor perlu catatkan nama mentor dan jumlah pelajar dipanggil dalam waktu yang dipilih dlm Jadual Perjumpaan Mentor dan Mentee

Ò  Perjumpaan ini adalah untuk menggantikan perjumpaan pada waktu petang. Perjumpaan di sebelah petang boleh diadakan jika perlu.

Ò  Perjumpaan ini adalah untuk menggantikan perjumpaan pada waktu petang. Perjumpaan di sebelah petang boleh diadakan jika perlu.

 

Tarikh pelaksanaan : Feb  2011 – Feb 2012

Pelaksana : Semua guru Tingkatan 6

Pelaksanaan : Rancangan Perjumpaan Mentor dan Mentee

Indikator kejayaan :

1.      Pembentangn Proposal

2.      Penghantaran laporan penyelidikan

3.      Pembentangan laporan

 

 

 

 

 

Perancangan Strategik

(Tahun 2008 - 2012)

 

Perancangan Taktikal

(Tahun 2011)

Pelan Operasi

 

4.Program Pertandingan  

Memastikan proses penyelidikan dijalan dengan lancarnya.  

4. Projek Pertandingan  

Nama projek : Pertandingan 

Objektif :

Ò  Memberi peluang Guru Akademik membimbing pelajar T6 dalam persembahan dan persediaan slaid powerpoint

Ò  Meningkatkan perkembangan akademik pelajar

Ò  Merapatkan perhubungan antara mentor/mentee; mentor/mentor

Ò  Meningkatkan kemahiran pengucapan awam pelajar dan guru

Ò  Meningkatkan profesionaliti Guru Akademik T6

Ò  Mewujudkan sekolah sebagai Organisasi Pembelajaran

Ò  Menggalakkan Pembelajaran Sumur Hidup

Penetapan dasar : Penyelaras Penyelidikan

 

4.Kempen Pertandingan

Aktiviti :

Ò  Menetapkan kriteria, hadiah dan syarat pertandingan  

Ò  Memantauan penulisan Bab 1-Bab 5 secar berperingkat.

Ò  Memilih hakim

Ò  Mengutip laporan

Ò  Pemarkahan dijalankan

Ò  Keputusan diumumkan

Ò  Menjalankan majlis penyampaian hadiah

 

Tarikh pelaksanaan : Feb  2011 – Feb 2012

Pelaksana : Semua guru Tingkatan 6

Pelaksanaan : Rancangan Perjumpaan Mentor dan Mentee

Indikator kejayaan :

1.      Pembentangn Proposal

2.      Penghantaran laporan penyelidikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Strategik

(Tahun 2008 - 2012)

 

Perancangan Taktikal

(Tahun 2011)

Pelan Operasi

 

5. Program Penghasilan Karya Penyelidikan  

Menjilidkan dan menerbitkan laporan penyelidikan.  

5. ProjekKarya Penyelidikan 

Nama projek : Karya Penyelidikan    

Objektif :

Ò  Memberi peluang Guru Akademik membimbing pelajar T6 dalam persembahan dan persediaan slaid powerpoint

Ò  Menandakan kejayaan usaha penyelidikan

Ò  Menyediakan pelajar untuk pengajian tinggi

Ò  Meningkatkan perkembangan akademik pelajar

Ò  Meningkatkan profesionaliti Guru Akademik T6

Ò  Mewujudkan sekolah sebagai Organisasi Pembelajaran

Ò  Menggalakkan Pembelajaran Sumur Hidup

Penetapan dasar : Penyelaras Penyelidikan

 

4.Kempen Pertandingan

Aktiviti :

Ò  Taklimat penyelidikan  

Ò  Bengkel Penulisan karya penyelidkan

Ò  Memantauan penulisan Bab 1-Bab 5 secar berperingkat.

Ò  Menjalankan pertandingan penulisan

Ò  Proses pengeditan dan pencetakan

Ò  Menjalankan majlis pelancaran Bicara Penyelidik Muda Kohort 3

 

Tarikh pelaksanaan : Feb  - Oktober 2011

Pelaksana : Semua guru Tingkatan 6

Pelaksanaan : Penulisan laporan penylidikan

Indikator kejayaan :

1.      Penghantaran laporan penyelidikan

2.      Penerbitan Buku Bicara Penyelidik Kohort 3

 

 

Latest news

shspenyelidikan, 30.10: Taklimat Kolokium Kohort 3 0