Rancangan Penyelidikan Tingkatan 6 (Pindaan 17-02-2011)

Tahun 2011SMK Sacred Heart, Sibu.

Semester 1 Tahun 2011

 

NO.

Tajuk Aktiviti

Jenis Aktiviti/Kerja Pratikal

Tarikh

Penceramah/

Penyelaras

1

Persediaan Kolokium

Perjumpaan Umum/Bengkel

12.01.2011

Yek Siew King

2

Kolokium Penyelidikan 2 (T6 Atas) (Kohort 2)

Pembentangan Laporan Penyelidikan

16.02.2011

Mentee/

Yek Siew King

3

Pemarkahan Penulisan

Pemarkahan oleh Hakim

17.02.2011- 15.04.2011

Hakim

4

Perbincangan

Pembetulan/Permurnian Penulisan

18.04.2011-29.04.2011

Mentor-Mentee

5

Hantaran ‘Soft’ Copy

Komunikasi emel

06.05.2011

Mentor-Mentee

6

Rancangan Kohort 3

Mesyuarat Mentor

08.02.2011&

22.02.2011

Yek Siew King

7

Taklimat Penyelidikan Kohort 3

Perjumpaan Umum

25.02.2011

Yek Siew King

8

Bab 1 Penyelidikan dan Liputannya

Bab 2 Perancangan dan Strategi Penyelidikan

P&P Kelas/Perbincangan Perancangan Awal (Bab 1)

28.02.2011-04.03.2011

Mentor

9

Bab 3 Reka Bentuk Penyelidikan

Bab 4 Penentuan Tujuan Penyelidikan

P&P Kelas/Perbincangan tajuk dan definisi masalah (Bab 1)

07.03.2011- 11.03.2011

Mentor

10

Perbincangan

Lengkapkan Bab 1

28.02.2011-

09.03.2011

Mentor-Mentee

11

Bab 5 Penilaian Kajian Berkaitan (Tinjuan Literatur)  

Topik 6 Permasalahan dan Kertas Cadangan (Proposal) Kajian

P&P Kelas/Perbincangan (Bab 2)

21.03.2011-

25.03.2011

Mentor

12

Perbincangan

Lengkapkan Bab 2

28.03.2011

Mentor-Mentee

13

Bab 7 Sampel dan Kaedah Persampelan

Bab 8 Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data

P&P Kelas/Perbincangan/ Draf instrumen/Pilot test  (Bab 3)

28.03.2011-01.04.2011

Mentor

14

Perbincangan

Lengkapkan Bab 3

29.03.2011-01.04.2011

Mentor-Mentee

15

Kolokium Proposal

Pembentangan Proposal Penyelidikan

04.04.2011-08.04.2011

Yek Siew King

16

Pengumpulan data

Survei/ Ujian/ Interview dll 

11.04.2011– 22.04.2011

Mentor-Mentee

17

Bab 9 Prosedur Penganalisan Data

P&P Kelas/ Pengumpulan data (Bab 4)

18.04.2011-22.04.2011

Mentor

18

Bab 10 Variabel dan Skala Pengukuran 

Bab 11 Panduan (Format) Penulisan

P&P Kelas/ Pengumpulan data (Bab 4)

25.04.2011-29.04.2011

Mentor

19

Bengkel SPSS

Bengkel SPSS

04.05.2011

Yek Siew King

20

Perbincangan

Analisis dan Interpretasi Data/ Penulisan Bab 4

18.04.2011-06.05.2011

Mentor-Mentee

21

Bab 12 Panduan Bahasa

P&P Kelas/ Pengumpulan data (Bab 5)

09.05.2011-13.05.2011

Mentor

22

Perbincangan 

Penulisan Bab 5, rujukan dan lampiran

09.05.2011-27.05.2011

Mentor-Mentee

 

Semester 2 Tahun 2011

NO.

Tajuk Aktiviti

Jenis Aktiviti/Kerja Pratikal

Tarikh

Penceramah/

Penyelaras

1

Perbincangan 

Persediaan laporan lengkap

13.06.2011-12.06.2011

Mentor-Mentee

2

Hantaran Laporan Lengkap

Laporan Penyelidikan

20.06.2011

Mentee/

Yek Siew King

3

Pemarkahan Penulisan

Pemarkahan oleh Hakim

21.06.2011- 15.08.2011

Hakim

4

Perbincangan

Pembetulan/Permurnian Penulisan

19.08.2011-30.08.2011

Mentor-Mentee

5

Hantaran ‘Soft’ Copy

Komunikasi emel

03.09.2011

Mentor-Mentee

6

Jilidan Laporan Penyelidkan

04.09 -22.09.2011

Yek Siew King

7

Pencetakan Bicara Penyelidik Muda II dan III

23.09 – 30.10.2011

Yek Siew King

8

Majlis Pelancaran Bicara Penyelidik Muda II dan III

Nov 2011

Yek Siew King

9

Kolokium Kohort 3

Feb 2012

---

 

Latest news

shspenyelidikan, 30.10: Taklimat Kolokium Kohort 3 0