No

Tarikh

NamaAktiviti

1.

12/1/2011

Perjumpaan

2.

20/01/2011

Mesyuarat

3.

25/01/2011  

Perjumpaan

4.

09/02/2011

Raptai 1

5.

14/02/2011

Raptai 2

6.

16/02/2011

Kolokium

7.

24/02/2011

Taklimat Penyelidikan

8.

29/06/2011

AGM

9.

5/7/2011

Pembelajaran SPSS

10.

13/7/2011

Mesyuarat

11.

08/08/2011

25/01/2011  

12.

25/08/2011

25/01/2011  

13

07/09/2011

25/01/2011  

Latest news

shspenyelidikan, 30.10: Taklimat Kolokium Kohort 3 0